© Sylvia Eckermann, Mathias Fuchs ; exhibition architecture: the nextENTERprise - architects (e.j.fuchs - mth.harnoncourt)