Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja/Gravity in Slovene Fine Art in the 20th and 21st Centuries

Literature Zabel, Igor and Zdenka Badovinac. Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja/Gravity in Slovene Fine Art in the 20th and 21st Centuries Ljubljana: Museum of Modern Art (2005).
Related Works
Related Persons