Prizor – Privlačnost – Prag, Gallery Kresija, 8th of December 2005 – 10th of Januar 2006

Literature Gnamuš, Nadja. Prizor – Privlačnost – Prag, Gallery Kresija, 8th of December 2005 – 10th of Januar 2006 Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Galerija Kresija (2008).
Related Works
Related Persons