The Earth is Flat – Zemlja je ploščata / Flat and Distant – Ploščato in oddaljeno

Literature Breda Kolar Sluga and Peng Feng. The Earth is Flat – Zemlja je ploščata / Flat and Distant – Ploščato in oddaljeno UGM, Maribor, 3. 6. – 14. 8. 2016, Today Art Museum, Beijing, 10. 9. – 9. 10. 2016. Maribor: Umetnostna galerija (2016).
Related Persons