Light Box

Selected items ()
Go to Light Box >

My Colleagues‘ News

»Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja/Gravity in Slovene Fine Art in the 20th and 21st Centuries«

Zabel, Igor and Zdenka Badovinac. Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja/Gravity in Slovene Fine Art in the 20th and 21st Centuries Ljubljana: Museum of Modern Art (2005).
Related Persons
*1973, Artist