© 2012, Elke Reinhuber, VG-Bildkunst, Bonn
© Still from the 20 minute video: Dr. Mohr is pointing at Elke Reinhuber's Amygdala ; © 2012, Elke Reinhuber, VG-Bildkunst, Bonn